V úterý 9. dubna 2024 proběhnou třídní schůzky rodičů.

Program:

  • 16.30 hod.: členská schůze spolku Přátelé Slovaňáku (viz níže)
  • 17.00 hod.: třídní schůzky rodičů 
  • 17.30 hod. – 18.30 hod.: hovorové hodiny s jednotlivými vyučujícími

Před samotnými třídními schůzkami se však bude konat v 16.30 hodin velmi důležitá událost, a sice proběhne členská schůze našeho spolku Přátelé Slovaňáku, která sdružuje rodiče.

Dosavadní předsedkyně, Mgr. Jana Svobodová, má již svou dceru v maturitním ročníku a tudíž musí tuto funkci předat své nástupkyni, popř. nástupci.

Aby volba proběhla v pořádku, je zapotřebí, aby byla usnášeníschopná.

Z tohoto důvodu vás, členy spolku (což jsou ti rodiče, kteří uhradili členský příspěvek na tento školní rok) i jménem svým žádám, abyste se volby zúčastnili, popřípadě zvážili, že dáte někomu plnou moc.

Spolek představuje pro školu velmi významného partnera, který se školou spolupracuje a pomáhá mu jak finančně, tak organizačně zajišťovat akce školy.

Zde je pozvánka na členskou schůzi spolku.

Pokud budete chtít udělit někomu plnou moc, můžete využít předchystané formuláře:

Formulář udělení plné moci

Formulář udělení plné moci Mgr. Janě Svobodové, stávající předsedkyni spolku

Děkujeme všem za spolupráci

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy