Studijní obory

Šestileté studium s rozšířeným vyučováním anglického jazyka

 • každý rok mají konverzaci z anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • o toto studium mají zájem uchazeči, kteří jsou na tom s angličtinou dobře, takže je možné mnohem rychleji pokračovat dále.

Většinou se začíná na úrovni B1 a končí na hranici B2 až C1.

Čtyřleté všeobecné studium

Absolvent čtyřletého všeobecného studia je všeobecně vzdělaný, jazykově vybavený, připravený ke studiu na vysoké škole podle svého osobního zájmu a zaměření u nás i v zahraničí, je ochoten a schopen vyjádřit a obhájit vlastní názor. 

 

Žáci jsou připravováni na všechny typy univerzitního studia individuální profilací v soustavě volitelných předmětů

Čtyřleté studium s rozšířeným vyučováním anglického jazyka

 

 • každý rok mají konverzaci z anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • o toto studium mají zájem uchazeči, kteří jsou na tom s angličtinou dobře, takže je možné mnohem rychleji pokračovat dále.

Většinou se začíná na úrovni B1 a končí na hranici B2 až C1.

Čtyřleté studium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce (metodou CLIL)

 • každý rok mají konverzaci z anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • tři roky jsou vyučovány plně (cca 90%) v anglickém jazyce následující předměty:
  • dějepis
  • zeměpis
  • a částečně:
   • fyzika 1. ročník
   • biologie, chemie

Důležité je si uvědomit, že se nejedná o bilingvní studium (v České republice existuje jediné státní bilingvní gymnázium ohledně angličtiny, a to v Olomouci-Hejčíně…), studenti budou normálně maturovat v českém jazyce a většina absolventů jde studovat české vysoké školy. Tj. je důležité, aby vnímali české názvosloví zejména v přírodovědných předmětech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyučovat v angličtině jen naukové předměty – dějepis a zeměpis, a to „jen“ první tři roky. Poté jsou připravováni na (českou) maturitu v češtině.

Tento systém máme již zaběhlý a celkem se osvědčuje…