Dne 20. února 2024 jste se mohli stát svědky nezapomenutelného divadla poznání. Srdce bušila v divokých rytmech, třes a nervozita se snažily ukořistit sebevědomí odvážných sočkařů. Pod taktovkou paní učitelky Jörkové se před námi otevřel svět známého i neznámého.

Ve 23 bleskových, ale velice poutavých prezentacích zanesli prezentující posluchače do vzdáleného vesmíru nebo třeba poodhalili divy moderní medicíny. Každá prezentace nás vtáhla do svého jedinečného a kouzelného světa. Možnost nahlédnout za oponu soutěže SOČ a poslechnout si zapálené výklady přilákala nepřeberné množství studentů.

Byť byly všechny výtvory neskutečně propracované, soutěž je soutěž, a tak došlo i na hodnocení. Za tímto účelem zasedla porota sestavená z učitelů naší školy. Byli to právě oni, na jejichž bedrech spočinul tento nelehký úkol výběru těch nejlepších, kteří postoupí do dalšího kola. Nebylo zbytí, porota musela rozhodnout. Nakonec vybrali 22 prací, které postupují.

Všem zúčastněným patří velké uznání a obdiv za jejich houževnatost, pracovitost a disciplínu. A všem postupujícím hodně síly, štěstí a odvahy v dalších kolech.

-an-