Hledáme kolegyně či kolegy do našeho kantorského týmu, a to s aprobacemi:

  • matematika
  • fyzika
  • zeměpis (geografie)
  • biologie
  • chemie
  • nauka o společnosti (základy společenských věd)
  • tělesná výchova (pouze však v kombinaci s některým z výše uvedených předmětů)

Podrobnosti z vyhlášeného výběrového řízení jsou  zde.

Těšíme se na vás

Dalibor Kott