Upozorňujeme na změnu bankovních účtů školy, nově máme účty u Komerční banky, a.s., a sice:

provozní účet školy: 131-2276820287/0100

školní výletový účet: 131-2277080217/0100 (slouží pouze pro platbu rodičů za školní akce)